| LEREN LEVEN VANUIT HOOFD ÉN HART
| KRACHT ÉN KWETSBAARHEID

Gun jezelf deze persoonlijke reis. Je bent het meer dan waard

OVER DARE2FEEL |

DARE2FEEL streeft naar een samenleving waarin vitaal leven voor iedereen bereikbaar en vanzelfsprekend is. 

DARE2FEEL wil inspireren, raken, verrijken, en heeft de ambitie mensen te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. DARE2FEEL neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en gunt het iedereen om te genieten van het leven. Deze ethische code bevordert het welzijn en de veiligheid van de te begeleiden cliënten. Uitgangspunten hierbij zijn:
 

 • (Hoogst)persoonlijk
 • Vitaliserend
 • Betrouwbaar
 • Professioneel


Kort gezegd houdt dit in dat DARE2FEEL:

 • begeleidt op basis van gelijkwaardigheid, met respect, zuivere intenties, integerheid en onpartijdigheid
 • verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan de emotionele en lichamelijke gezondheid van de cliënt
 • gemaakte afspraken na  komt en zich bewust is van de eigen grenzen en van de grenzen aan het vak coachen 
 • zich houdt aan de Nederlandse wet, de AVG en aan de algemene culturele normen en regels van fatsoen
 • doorlopend werkt aan de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • indien nodig, de cliënt door verwijst naar een collega of specialist in de reguliere zorg 
 • zich houdt aan de privacywetgeving. Informatie die direct of indirect over de cliënt wordt gedeeld, zal niet worden gedeeld en in geval van intervisie of supervisie alleen geanonimiseerd
 • zorgt voor een passende en veilige ruimte waarin begeleiding kan plaatsvinden


Indien gewenst kan ik jou de uitgebreide versie van deze ethische code geven.  

HOUDING EN BASISVOORWAARDEN

Een juiste professionele houding richting de cliënt is een vereiste om een goede coach te kunnen zijn. DARE2FEEL hanteert daarom de volgende basisvoorwaarden bij het coachen:

 • Gelijkwaardigheid
 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Afstemming / rapport
 • Empathie
 • Respect en acceptatie
 • Open mind
 • Onbevooroordeeld
 • Congruentie
 • Flexibiliteit


Als mens zijn we allemaal gelijkwaardig. Misschien niet gelijk door het verschil in kennis, ervaring, cultuur, opvoeding en dergelijke, maar wel gelijkwaardig. Als uitgangspunt start DARE2FEEL dan ook altijd VAN MENS TOT MENS!

OPLEIDINGEN | VAKLITERATUUR

Mindful Based Cognetive Therapy (MBCT) | CIVAS opleidingen
Stress en burn-out coach, de expert bij stressklachten | Sonnevelt Opleidingen | HBO geaccrediteerd (door SNRO)
Coaching bij Hoogsensitiviteit | CIVAS opleidingen

Workshop omgaan met trauma | TriadeVitree

De Levenscode | Albert Sonnevelt

Kiezen vanuit je hart | Albert Sonnevelt

In wankel evenwicht | Boudewijn van Houdenhove

Overdracht en tegenoverdracht | Fee van Delft

Je ongekende vermogens | Anthony Robbins

De NLP-coach als inspirator | Peter Dalmeijer en Paul Lenferink

  | Jezelf leren kennen is de meest boeiende weg 
die je kunt bewandelen